นักเรียน-ผู้ปกครอง
ครู-เจ้าหน้าที่
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
  • Picture 1
Untitled Document
สถิติการมาเรียนรวมทุกระดับชั้น ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (วันที่บันทึกล่าสุด)  
     สถานะการมาเรียน
จำนวนคน
  เปอร์เซ็นต์
  มาเช้า
0.00 %
  มาสาย
-
0.00 %
  ขาดเรียน
0.00 %
  ลาป่วย
-
0.00 %
  ลากิจ
-
0.00 %
  ร.ด.
-
0.00 %
  ยังไม่เช็คชื่อ
733
100.00 %
[No canvas support]

วันครู2563...
กิจกรรมลูกเสือ 2020...
ลูกเสือสำรอง อบว.62...
5 ธันวามหาราช...
กีฬาภายใน อบว.2019...
ดุริยางค์โรงเรียน...
Developed By Mr.Niwat Boonprasit : FFG-Soft 088-5696137 Line:ffgwifi