นักเรียน-ผู้ปกครอง
ครู-เจ้าหน้าที่
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
 • Picture 1
Untitled Document
สถิติการมาเรียนรวมทุกระดับชั้น ประจำวันที่ 24 ม.ค. 2563 (วันที่บันทึกล่าสุด)  
     สถานะการมาเรียน
จำนวนคน
  เปอร์เซ็นต์
  มาเช้า
675
92.34 %
  มาสาย
-
0.00 %
  ขาดเรียน
7
0.96 %
  ลาป่วย
49
6.70 %
  ลากิจ
-
0.00 %
  ร.ด.
-
0.00 %
  ยังไม่เช็คชื่อ
-
0.00 %
[No canvas support]

      เปิดคัดตัวโควต้านักฟุตบอล ปีการศึกษา 2563...
 
      สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
 
      สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย...
 
      งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑...
 
      หนังสือขออนุญาตนำนักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ...
 
วันครู2563...
กิจกรรมลูกเสือ 2020...
ลูกเสือสำรอง อบว.62...
5 ธันวามหาราช...
กีฬาภายใน อบว.2019...
ดุริยางค์โรงเรียน...
Developed By Mr.Niwat Boonprasit : FFG-Soft 088-5696137 Line:ffgwifi